Forensisch onderzoek

Forensisch onderzoek naar hang- en sluitwerk is een breedschalige discipline. Er zijn veel zwakke plekken die uitgebuit kunnen worden door slimme kwaadwillenden. De onderzoeker moet van begin af aan rekening houden met alle opties en alle relevante sporen veiligstellen. Het onderzoek verloopt volgens een bepaald patroon en volgorde. Het veiligstellen van de sporen, prepareren van de stukken voor onderzoek, het daadwerkelijke onderzoek en het opstellen van de rapportage vormen de basis. Elk van deze stappen moet met de grootst mogelijke zorg en afweging worden genomen.

Modules en basis

Ook voor de forensische cursus werken we met lesmodules. In de basis leer je hang- en sluitwerk uit elkaar te halen zonder dat je daarbij bestaande sporen beschadigt of nieuwe sporen creëert. Een normaal cilinderslot is relatief eenvoudig uit elkaar te halen maar bij gecertificeerd hang- en sluitwerk kan dit erg ingewikkeld zijn. Daar maakt men vaak gebruik van geharde elementen die uitboren en afbreken van de cilinder moeten belemmeren. Nadat de onderdelen zijn blootgelegd volgt onderzoek door middel van een stereomicroscoop.

Procedures en onderzoek

Er zijn al vele procedures doorlopen voordat een onderdeel onder de microscoop ligt. Het bekijken van de locatie, vastleggen via foto en schetsen, veiligstellen van de sporen en opstellen van een rapport. Het zijn allemaal zaken die zorgvuldig moeten worden uitgevoerd.

Gereedschap en sporen 

Er zijn veel gereedschappen en technieken om sloten te openen. Ieder type gereedschap of techniek laat zijn eigen sporenpatroon achter in het slot. Cursisten dienen aan het eind van de cursus zelfstandig in staat te zijn sporen van gangbare openingstechnieken vast te stellen.

FIOPS en certificering 

FIOPS is een internationale organisatie die onder andere certificeringen afgeeft op het gebied van sporenonderzoek. Wels Security Solutions is FIOPS FX-gecertificeerd en staat geregistreerd onder nummer FX165. Met onze cursussen kunnen wij u bijstaan het FIOPS FX-certificaat te halen. Mail [email protected] of bel 020 2602442 voor meer informatie.

Forensische uitdaging 

Wij stellen onze cursisten in staat hun vaardigheden te testen met hang- en sluitwerk dat door ons bewerkt is. Iedere aanval wordt op video vastgelegd en gedeeld met de klant. De klant mag zelf bepalen of de video voor of na de analyse wordt gedeeld. 

Blue Team

We zien een toenemende interesse in forensisch onderzoek uit de hoek van pentesters (redteam, blueteam en purpleteam). Bij incidentenonderzoek steekt men vaak veel energie in het IT-gedeelte maar slaat men de fysieke beveiliging over. Er is een toenemend besef dat forensisch onderzoek naar hang- en sluitwerk deel hoort uit te maken van een serieus incidentenonderzoek. Wij zijn beschikbaar om materiaal te onderzoeken of blue team-medewerkers op te leiden zodat ze dit zelfstandig kunnen doen. Mail [email protected] of bel 020 2602442 voor meer informatie.