Forensisch onderzoek 

Bij inbraak of diefstal is niet altijd duidelijk hoe de dieven exact te werk zijn gegaan. Iedere beveiliging heeft zwakke plekken en er zijn vele trucjes en gereedschappen om sloten te openen. Het is een wapenwedloop die eeuwig doorgaat. Dagelijks komt er nieuw gereedschap op de markt en worden nieuwe zwakheden ontdekt. Forensisch onderzoek stelt ons in staat uit te vinden wat er is gebeurd. Iedere techniek of gereedschap laat namelijk zijn eigen sporenpatroon na. Onze jarenlange ervaring met het openen van sloten bleek de sleutel tot het oplossen van menig geschil. 

Contra-expertise

Een geschil tussen consument en verzekeringsmaatschappij levert een hoop ellende op. Het is pijnlijk als blijkt dat de maatschappij waar jarenlang premie aan is afgedragen zich ontpopt als extra tegenstander. Na een incident staat de klant ineens tegenover een legertje experts, waarvan sommige nauwe banden onderhouden met verzekeringsmaatschappijen. De geleden schade wordt niet vergoed en de klant loopt zelfs het risico om in een fraude-register te worden opgenomen.

Gelukkig is er het recht op contra-expertise. Wij combineren jarenlange ervaring in het openen van sloten met ongebreidelde nieuwsgierigheid en gedrevenheid om problemen op te lossen. Dit heeft menigmaal geleid tot een doorbraak in zaken die totaal waren vastgelopen. Wij kijken met een frisse blik naar uw dossier. Het eerste consult is altijd gratis. Mail [email protected] of bel 020 2602442 voor meer informatie.

Sleutelonderzoek

Sleutels bevatten veel sporen en nuttige informatie. Vooral bij diefstal van voertuigen (auto, motorfiets, camper, caravan, bus etc) speelt onderzoek naar sleutels een belangrijke rol. Het kan gaan om sporen op de mechanische delen van een sleutel of de elektronica / transpondertechniek.

Onderzoek logbestanden

Het merendeel van digitaal hang- en sluitwerk bevat een logfile. In dit bestand wordt bijvoorbeeld bijgehouden wie de laatste honderd gebruikers waren en de exacte tijd en datum waarop een slot is bediend. Er wordt veel waarde gehecht aan deze gegevens. Toch blijken er soms truukjes of fouten mogelijk te zijn waardoor niet alles wordt opgeslagen in de logfile.

Waarheidsvinding

Wij zijn geen advocatenbureau en staan principieel geen frauderende consumenten of verzekeringsmaatschappijen met rammelende zaken bij. Bij ons draait alles om waarheidsvinding. Het maakt niet uit of je consument, bedrijf, verzekeringsmaatschappij of rechtbank bent om onze diensten af te kunnen nemen. Zo lang duidelijk is dat het belang van de klant ondergeschikt is aan de waarheidsvinding.

FIOPS en certificering

FIOPS staat voor ‘Forensic Institute Of Phyiscal Security’. FIOPS is een internationale koepelorganisatie waar specialisten kennis en ervaring kunnen delen. Ook organiseert FIOPS bijeenkomsten, themadagen en doet onderzoek naar nieuwe technieken. Eenmaal per jaar is er de mogelijkheid een certificatie-examen af te nemen. Wels Security Solutions is FIOPS FX-gecertificeerd onder nummer FX165. 

Studiemateriaal en opleidingen

Forensisch experts hebben soms moeite gemanipuleerd hang- en sluitwerk te vinden om hun vaardigheden te testen. Op aanvraag leveren wij gemanipuleerd hang- en sluitwerk als studiemateriaal voor onderzoek door derden. De aanval op het materiaal is op video vastgelegd en zal worden gedeeld bij aanschaf of na analyse. Eventueel leveren wij het gebruikte gereedschap erbij. Wij verzorgen ook opleidingen in forensisch slotenonderzoek. Mail [email protected] of bel 020 2602442 voor meer informatie.