Safe opening

NL: De sleutels van dit kluisje van Engelse makelij waren verloren. Wij hebben de kluis zonder schade geopend en het slot vervangen. De kluis is schoongemaakt en weer in gebruik.

ENG: The keys to this safe were lost. We opened the safe without damage and replaced the lock. After a little cleanup the safe is now ready to be used again.